Wednesday, 28 December 2011

152nd anniversary of the birth of Ludwig Zamenhof


Je la nomo de Allah, la donema, la pardonema.

My Photo 

Centra Oficejo:
Pakistana Esperanto-Asocio (PakEsA)
Esperanto Markaz, Chowk Shahidan
Mulatan, Pakistano.
pakesa@yahoo.compakesa@gmail.com
pakesa@hotmail.com
152nd anniversary of the birth of Ludwig Zamenhof


Polska prezydencja w Radzie UE

On 15th December 1859 Ludwig Zamenhof, the inventor of Esperanto, was born.The celebration of the 152nd anniversary of his birth includes various events, meetings and concerts organised e.g. in Warsaw and Białystok.
Dr. Ludwig Lazarus Zamenhof was born in Białystok.According to biographers, it is here, in a town inhabited by representatives of many cultures, religions and languages, where the idea of a common language closing the ethnic and linguistic gaps between peopleoriginated inthe mind of Ludwigduring his childhood.
This idea did not leave him when the whole family moved to Warsaw.Here, in 1878,he celebrated the first version of the common languagewith his high school classmates.However, 9 years passed from that draft until the mature version of Esperanto saw the light of day.
LudwigZamenhof completed medical studies, but in the meantime he continued his work on his language project, which became his life’s work.The first textbook of the Common Language (LingvoInternacia) appeared on 26th July 1887. Its name originates from the pseudonym of the author, Doctor Esperanto, which simply means a hopeful person.
The textbook, entitled First Book, initially published in Russian, Polish and English, contains, in addition to grammatical rules, rules of pronunciation and a dictionary of Esperantoas well as the first translations of literary works.The translations confirm the communicative maturity of Esperanto, its literary flexibility, and how nice it sounds.
Esperanto was quickly acquiring new students and for nearly 125 years it has been the only planned language functioning in the everyday relations between hundreds of thousands people across all continents and during conferences, seminars and thematic meetings.The success of Dr. LudwigZamenhof, who was recognised as a Distinguished Citizen of the World in 1959, is proved by the language’srich original literature as well as literature translated from all languages,radio broadcasts, web portals and discussion groups and its own press.
Two UNESCO resolutions, in 1954 and 1985, confirm the role of Esperanto in thecultural achievements of humanity and recognise its great potential for communication, dialogue between people and for bringing people of all cultures and languages together.

La 152-a naskiĝ­datreveno de Ludoviko Zamenhof.
La 15-an de decembro 1859 naskiĝis la kreinto de la lingvo Esperanto.
La 15-an de decembro 1859 naskiĝis Ludoviko Zamenhof, la kreinto de la lingvo Esperanto. La solenadojn de la 152-a naskiĝdatreveno akompanas pluraj eventoj, renkontiĝoj kaj koncertoj organizataj i.a. en Varsovio kaj Bjalistoko.
D-ro Ludoviko Lazaro Zamenhof naskiĝis en Bjalistoko. Laŭ biografoj ĝuste tie, en la urbo enloĝata de reprezentantoj de multaj kulturoj, religioj kaj lingvoj en la infana menso de Ludoviko kreiĝis la ideo de komuna lingvo foriganta la etnajn kaj lingvajn diferencojn inter la homoj.
Ĉi tiu ideo ne forlasas lin,  kiam la tuta  familio translokiĝas al Varsovio. Tie ĉi en 1878 en grupo de gimnaziaj kolegoj li solene festas la unuan version de la universala lingvo. Tamen de tiu projekto ĝis la matura versio de Esperanto pasas 9 jaroj.
Ludoviko Zamenhof finas medicinajn studojn, sed dum la tuta tempo li laboras pri la projekto de la lingvo, kiu fariĝas lia vivoverko. La unua libro de la InternaciaLingvo aperas 26.07.1887. Ĝia nomo deriviĝas de la pseŭdonomo de la aŭtoro de la lernolibro d-ro Esperanto, kiu simple signifas personon, kiu havas la esperon.
“La unua Libro”, tian titolon portas la lernolibro, eldonita komence ruse, pole, angle enhavas krom la  gramatikaj principoj, prononc­reguloj kaj vortareto la unuajn literaturajn tradukojn. Ili reliefigas la komunikan maturecon de Esperanto, ĝian literaturan flekseblecon kaj agrablan sonon.
Esperanto rapide akiras novajn adeptojn kaj de preskaŭ 125 jaroj estas la unusola planita lingvo, kiu funkcias en la ĉiutagaj kontaktoj de centoj da miloj da homoj de ĉiuj kontinentoj, dum kongresoj, seminarioj, tem­renkontiĝoj. Riĉa originala kaj traduka literaturo el ĉiuj lingvoj, radioelsendoj, gazetaro, la interretaj portaloj kaj diskutgrupoj atestas pri la sukceso de d-ro Ludoviko Zamenhof, kiu en 1959 estis rekonita Elstara Civitano de la Mondo.
Du Unesco-rezolucioj el 1954 kaj 1985 konfirmas la pozicion de Esperanto en la kulturaj atingaĵoj de la homaro kaj elmontras ĝiajn komunikajn valorojn en la reciproka dialogo kaj proksimiĝo de la homoj de ĉiuj kulturoj kaj lingvoj.


Last updated: 14-12-2011

No comments:

Post a Comment